top of page

צלילה לעומקה של יוגה-קורס יוגה חודשי עם נירה יורב


אנחנו כל כך שמחים וגאים לבשר על קורס יוגה חודשי שיפתח בפברואר

עם נירה יורב קורס מיוחד חצי שנתי של סאטווה יוגה. ניפגש אחת לשבוע להכיר את אסכולת "סטווה יוגה". זו ששפת הגוף שלה מסייעת להתפתחות תודעתית, זו שהופכת את המגע איתה לחוויה נפשית ורוחנית.

סטווה יוגה מסמנת דרך ופותחת שערי חופש.


סטווה יוגה היא אסכולה בזרם ההאתה יוגה.

היא מבוססת על מרכיבי ההאתה יוגה: תנוחות, נשימות, השקטת התודעה. סטווה יוגה מתאפיינת בכך שבכל שיעור יש שימוש במרכיבים לבניית יצירה חדשה. כל אימון הוא ייחודי, אין כאן סדרות ותבניות קבועות. התרגול עצמו מתנהל תוך זרימה, כשהתנוחות בתחילת השיעור מהוות בסיס לתנוחות הבאות.


תנוחה נובעת מתוך תנוחה ונארגת לזו שתבוא אחריה, ובתוך כל אלה קיים רעיון שנשזר מתחילת השיעור לסופו. זרימת השיעור תאט לפעמים עד לשהייה לצורך הבהרה, חקירה, העמקה. ומה עוד בסטווה יוגה: הניסיון המתמיד לאסוף גוף - תודעה - נפש, לפעולה משולבת בו זמנית של שלושת המרכיבים האלה לנוכחות אחת, שיוצרת מציאות פנימית שונה. וכל זה מתאפשר מתוך התמסרות של מורה לתלמיד ותלמיד הנפתח להיכרות ומתכוון אליה, עד שגם המורה וגם התלמיד נכנסים יחד לתוך אותה חוויה.


המפגשים יכללו:

תרגול פרניאמה, נשימה שתימהל במדיטציה.

תרגול אסאנות – תנוחות, בשפה המתייחדת של סטווה,

השתרשות וצמיחה, איסוף ופרישה, גמיעה וחיבור.

ומתוך התנוחות נתוודע אל האנטומיה של היוגה:

נאדיס - מוליכים אנרגטיים, בנדות. מודרות ועוד.

חשיפה להגות היוגית תוך עיון בטקסטים.

הכל יהיה בהיר ונגיש.
נירה יורב:

התחלתי את דרכי ביוגה לפני למעלה משלושים שנה ודי מהר הבנתי, שמרתק אותי "הגוף" הזה על כל מה שמתרחש בו, שמעניין אותי המעבר בין שפת הגוף לשפת הנפש, שמסקרנת אותי הדרך הזאת, שאי אפשר לבוא בה בלי לאפשר לה לעשות בך, בלי להתקלף אליה.

דרכי ביוגה כוללת: תירגול יוגה, לימוד טקסטים, לימוד סנסקריט, שהות בהודו והוראה לתלמידים ומורים.